»  Purchase information  »  Personal data processing

Personal data processing

Společnost SPOKE, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost SPOKE, s.r.o., se sídlem Americká 124, 330 11 Třemošná, identifikační číslo: 29112257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25605 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování SPOKE, s.r.o., Americká 124, 330 11 Třemošná, adresa elektronické pošty sales@spoke-store.com, telefon +420 721 400 700.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. Další příjemci osobních údajů

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci mohou být:

Geis Parcel CZ s.r.o., Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, IČO: 63077051
PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČO: 25194798
IN TIME SPEDICE, spol. s r.o., Pobřežní 18/16, 186 00 Praha 8, IČO: 25722174
Uloženka s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, IČO: 2429916
MESSENGER a.s., Libínská 3127/1, 150 00 Praha 5, IČO: 27575896
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983
GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, IČO: 26046768
Ing. Václav Cehlárik, Václavovická 1614, 739 34 Šenov, IČO: 73050962
Web4U s.r.o., Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO: 26058774
Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČO: 26168685
Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČO: 02387727
Google Czech Republic, s.r.o., Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha 5, IČO: 27604977
ROI Digital s.r.o., Havlíčkova 1155, 270 01 Nové Strašecí, IČO: 05866910
Datys Finance, s.r.o., sady 5. května 303/46, 301 00 Plzeň, IČO: 25239830
 

5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Práva subjektu údajů

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Powered by Provozováno na systému NetShops
This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website you agree to this. Další informace Zavřít